De Organisatie

ProDocIt is in 1998 opgericht op Curaçao. De afkorting van deze naamloze vennootschap staat voor Professional Document & Information Management. Deze N.V. met cribnummer 122278975, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78575. Ons bureau heeft ruime ervaring met het adviseren op het gebied van de documentaire informatievoorziening, recordskeeping en de implementatie van geautomatiseerde Records Management systemen.

Sinds de oprichting heeft ProDocIt haar diensten verleend aan:

  • Overheids diensten en instellingen
  • Utiliteitsbedrijven
  • Credietinstellingen
  • Hypotheekbanken
  • Onderwijsinstellingen
  • Zorginstellingen
  • Pensioenfondsen

Managing Director is John Kenneth Vinck.