MBO-Leergang informatiebeheerder

De Leergang Informatiebeheerder geeft kennis die nodig is om de taken van de informatiebeheerder uit te kunnen voeren.

De leergang legt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden zoals adviseren, instrueren en inleven in de klant om de digitale functie van de informatiebeheerder te kunnen uitvoeren in de praktijk.

Het leerprogramma van de larm bestaat uit de volgende modules:

ModuleInhoudDuur
1Grip op het vakgebied
 • Waarde van informatiebeheer
 • Inzicht in taken en verantwoordelijkheden
 • Toepassen van wet- en regelgeving
6 dagdelen
2Beheer en registratie van informatie
 • Ordenen en beheren van metadata
 • Registreren van informatie
 • Beheer van informatie
6 dagdelen
3Duurzame toegankelijkheid
 • Duurzaamheid van records
 • Waardering en selectie van informatie
 • Selectie en vernietiging in de praktijk
6 dagdelen
4Professionele communicatieve vaardigheden
 • Professioneel en dienstverlenend communiceren
 • Instrueren en begeleiden
 • Presenteren
6 dagdelen

Elke module wordt afgesloten met een praktijktoets. Bij een voldoende beoordeling krijgt u een certificaat. Na het behalen van alle 4 certificaten ontvangt u het diploma Leergang Informatiebeheerder.

Na het succesvol volgen van deze leergang

 • Heeft u inzicht in de werkomgeving van de informatiebeheerder en de primaire en secundaire processen van de organisatie.
 • Heeft u kennis van nieuwe applicaties en formaten die gebruikt worden in het informatiebeheer om duurzaamheid te bevorderen, gegevens vast te leggen, op te slaan en terug te kunnen vinden.
 • Heeft u kennis van relevante (archief)wet- en regelgeving en internationale normen en standaarden.
 • Bent u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Heeft u kennis over het registreren van documenten/zaken – ontsluiten, beheren en verstrekken van informatie.
 • Bent u bekend met het beheren van instrumenten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van informatie- en archiefbeheer.
 • Heeft u vaardigheden opgedaan voor het ondersteunen van gebruikers binnen de organisatie in het werken met informatie. U kunt bemiddelen tussen klant (informatievraag) en informatieaanbod.
 • Kunt u managementinformatie verstrekken over geleverde diensten en producten van de organisatie.

Vooropleiding

Als vooropleiding voor de MBO-Leergang Informatiebeheerder wordt minimaal een diploma of getuigschrift van VSBO of MAVO gevraagd. Het is aanbevolen dat de deelnemers voor tenminste 16 uur per week de beschikking hebben over een praktijkwerkplek in de documentaire informatievoorziening.

Studiebelasting

De studiebelasting voor het bestuderen van achtergrondliteratuur per lesdag, het maken van de thuisopdrachten, het leren in de praktijk, de mondelinge lessen en het uitwerken van de praktijktoetsen wordt gerekend op gemiddeld 450 studie-uren.

Doelgroep

De leergang is bestemd voor administratieve, secretariële en DIV-medewerkers die zich bezig (willen gaan) houden met het registreren, ordenen en ontsluiten van documenten, het beheren van een overzichtelijke archiefstructuur en het waarderen en selecteren van documenten en dossiers voor vernietiging of overdracht.

De Leergang Informatiebeheerder leidt op tot het beroepsprofiel ‘informatiebeheerder/databeheerder’. Dit beroepsprofiel is opgesteld door de Records Management Conventie (RMC) en wordt tevens gebruikt voor het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk en het KennisLAB in het kader van de Baseline Informatiehuishouding van de Rijksoverheid.

© Copyright - ProDocIT