HBO-Leergang aankomend recordmanager

Door de technische mogelijkheden die de digitalisering en elektronische informatiehulpmiddelen bieden is Recordmanagement volop in ontwikkeling.

Een veranderde praktijk die vraagt om nieuwe vaardigheden, aangepaste instrumentbeheersing en een nieuwsgierige houding. De Leergang Aankomend Recordmanager biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen binnen het vakgebied een plaats te kunnen geven.

Het leerprogramma van de larm bestaat uit de volgende modules:

ModuleInhoudDuur
1Kaders van recordmanagement
 • Trends en ontwikkelingen + Inrichting van Recordmanagement
 • De wettelijke context
 • ICT en recordmanagement
6 dagdelen
2Zaakgericht werken
 • Informatiestromen en metadata
 • Werkprocessen
 • Ordeningsplan
6 dagdelen
3Duurzame toegankelijkheid
 • De digitale uitdaging
 • Waardering en selectie
 • Audit en control
6 dagdelen
4Klantgericht werken
 • Effectief communiceren
 • Samenwerken en adviseren
 • Instrueren en presenteren
 • Klantgerichte communicatie
6 dagdelen

Elke module wordt afgesloten met een praktijktoets. De leergang wordt afgesloten met een Praktijkopdracht (POD). Bij een voldoende beoordeling van de POD presenteert cursist zijn/haar POD ten overstaan van een examencommissie. Bij een voldoende beoordeling van de werkstukken per module, de presentatie en het mondeling examen, ontvangt cursist het diploma LARM.

Na het succesvol volgen van deze leergang

 • Kunt u het informatiebeheer in de organisatie toetsen aan wet- en regelgeving, best practices en normen in het vakgebied.
 • Kunt u informatie verstrekken aan gebruikers met betrekking tot richtlijnen, procedures, best practises, normen en wettelijke eisen van digitale informatievoorziening.
 • Kunt u het ordeningsplan van uw organisatie beheren en actualiseren.
 • Kunt u voorstellen doen aan de functioneel beheerder voor aanpassingen van de inrichting van een Document Management System (DMS) of zaaksysteem.
 • Kunt u werkwijzen, procedures en procesbeschrijvingen opstellen over het opslaan en toegankelijk maken van informatie in de organisatie.
 • Kunt u gebruikers leren informatie op te slaan en te beheren conform de vastgestelde ordeningsstructuur.
 • Kunt u waardering, selectie, overdracht en vernietiging van records, conform de verschillende selectie instrumenten, verzorgen in samenwerking met de informatiebeheerders en de archivaris.
 • Kunt u als kennis- en ervaringsdeskundige overleg voeren met collega’s, proceseigenaren en ICT over de informatiehuishouding in de organisatie.
 • Kunt u contacten onderhouden binnen de organisatie op het gebied van informatiebeheer.
 • Kunt u de informatiebehoefte bij de klantorganisatie (gebruikers) vaststellen.
 • Kunt u participeren in projecten op het gebied van digitaal en zaakgericht werken in de organisatie.
 • Kunt u gebruikers trainen, instrueren, begeleiden en adviseren over het gebruik van het DMS of zaaksysteem.
 • Kunt u kwaliteitscontroles verrichten met betrekking tot het gebruik van informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld het DMS, het zaaksysteem of procesapplicaties.

Vooropleiding

Als vooropleiding voor de HBO-Leergang Aankomend Recordmanager wordt minimaal een HAVO-, VWO- of MBO-niveau 4 diploma (bijv. LI). In geval u niet beschikt over één van deze diploma’s of geen vakgerichte vooropleiding en werkervaring heeft wordt door de studieadviseur in overleg met u en de onderwijskundige vastgesteld of toelating mogelijk is.

Studiebelasting

De studiebelasting voor het bestuderen van achtergrondliteratuur per lesdag, het maken van de thuisopdrachten, het leren in de praktijk, de mondelinge lessen, het uitwerken van de praktijkopdract (POD), de presentatie daarvan en het mondeling examen wordt gerekend op gemiddeld 570 studie-uren.

Doelgroep

De leergang is bestemd voor mensen die werkzaam zijn in documentatie, bibliotheek, archiefwezen, DIV- en ICT-afdelingen en die door willen groeien naar informatie- en/of kennismanager in functies als recordbeheerder, informatieconsulent, informatiespecialist, senior medewerker DIV, functioneel beheerder, applicatiebeheerder.

© Copyright - ProDocIT