Opleidingen

In het kader van de samenwerking met VHIC, heeft ProDocIt het recht om alle cursussen van de Faculty van VHIC te verzorgen.

De cursussen behandelen het beheer van de analoge archiefverzorging, de overgang naar nieuwe manieren van werken en digitaal information management.

Door de ontwikkelingen in de digitale wereld wordt verwacht dat de informatiebeheerder ook kennis heeft van nieuwe vormen waarin gegevens zich aandienen en systemen waarin deze worden aangemaakt, opgeslagen en beheerd. In de cursussen leert de informatiebeheerder de vaardigheden en tools om in een digitale informatieomgeving uitstekend te functioneren en gebruikers te helpen bij het toegankelijk maken, opslaan en terugvinden van informatie.

De cursussen kunnen ook In company worden gegeven.

Certificering

Alle opleidingen voldoen aan een hoge kwaliteitsstandaard, dragen het kwaliteitsmerk van Cedeo, Nederland. (www.cedeo.nl)

De MBO-Leergang Informatiebeheerder en de HBO-Leergang Aankomend Records Manager zijn gecertificeerd door het Expertise Centrum voor Toetsen & Examens (ETE) van het Departement van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport, Curaçao.

MBO-Leergang informatiebeheer

De Leergang Informatiebeheerder geeft kennis die nodig is om de taken van de informatiebeheerder uit te kunnen voeren.

De leergang legt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden zoals adviseren, instrueren en inleven in de klant om de digitale functie van de informatiebeheerder te kunnen uitvoeren in de praktijk.

HBO-Leergang aankomend recordmanager

Door de technische mogelijkheden die de digitalisering en elektronische informatiehulpmiddelen bieden is Recordmanagement volop in ontwikkeling. Een veranderde praktijk die vraagt om nieuwe vaardigheden, aangepaste instrumentbeheersing en een nieuwsgierige houding.

De Leergang Aankomend Recordmanager biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen binnen het vakgebied een plaats te kunnen geven.

© Copyright - ProDocIT