IMD 2019

Information Managing viert haar derde lustrum op 10 mei a.s. Vanaf 8 uur worden deelnemers ontvangen. Om 16.30 uur eindigt deze memorabele studiedag. Eén van de inleiders in de ochtenduren is mevrouw Gedeona Maduro. Ze studeerde rechten aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en is sinds 2016 Directeur van het Bureau Intelectueel Eigendom Curaçao. Titel van haar presentatie is: “Archieven en Auteursrecht. Kopiëren en plakken om te bewaren?”

Een substantieel gedeelte van gegevens dat geproduceerd wordt, komt snel terecht in archieven. Bewaard voor het nageslacht. De digitale technologie heeft archieven en de toegang tot deze ingrijpend veranderd. Het gebruik van de inhoud van (digitale)archieven is echter niet grenzeloos. Er dient rekening te worden gehouden met onder meer de regels van het Auteursrecht maar niet tot in de eeuwigheid. In deze presentatie geeft mevrouw Maduro een korte inleiding over het intellectueel eigendomsrecht, daarna gaat ze in op de verschillende soorten werken die onder het auteursrecht beschermd worden, de beschermingsduur van dit rechtsgebied en wanneer kopiëren en plakken wel en wanneer niet geoorloofd is.

Wij hopen ook u te ontmoeten op 10 mei a.s. in de Aula van de University of Curaçao. Cursisten en oud cursisten krijgen voor deze gelegenheid een gereduceerd tarief.