Information Managing Day 2017 Bulletin 5

Information Managing Day 2017 is op 12 mei. Dit is de 13e editie van Information Managing Day.
Inctual/Decos Caribbean hebben hun krachten en expertise gebundeld om u samen deze editie van Informationa Managing Day te presenteren. Bedoeling van deze “joint forces” is om een duurzaam en effectief information management te bevorderen.
Het hoofdthema dit jaar is: de rol van information management in een Smart Nation. De manier waarop information management moet kunnen bijdragen aan de realisatie van een Smart Nation. De eisen die gesteld worden aan een duurzaam en beveiligd beheer van informatie.
In de ochtenduren zijn er 4 presentaties en na de middag zijn er 2 interactieve workshops.
Een van de presentaties wordt verzorgd door mevrouw Meralda de Palm. Zij is Hoofdmedewerker Archief bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). In deze hoedanigheid coördineert en controleert zij de werkzaamheden bij de sectie Archief. Ook is zij aanspreekpunt voor het project Selectie dat in november 2013 is aangevangen. Titel van haar presentatie is: “Het OLB maakt stappen naar de “next level”. Het OLB wenst haar informatiestromen in kaart te brengen en de werkprocessen en procedures te beschrijven en waar nodig te herschrijven. Een aandachtpunt is de aanschaf en implementatie van een nieuw Document Management System en daarna de overgang naar procesgericht werken en inrichting van het digitaal archief. Deze stappen zijn noodzakelijk om aan de eisen van de zich snel ontwikkelende organisatie te kunnen voldoen. Het bestuur, het ambtelijk apparaat en de burger kunnen zodoende rekenen op betrouwbaar en duurzame informatie. Mevrouw de Palm heeft een diepgaand onderzoek ingesteld omtrent bovenomschreven punten en wil haar bevindingen met ons delen. Interessant detail is dat mevrouw de Palm de HBO-Leergang Aankomend Recordmanager (LARM) succesvol heeft afgerond. In februari j.l. ontving zij haar diploma. Haar scriptie dient als uitgangspunt voor deze presentatie.
Information Managing Day 2017 is dit jaar op 12 mei en vindt plaats in de aula van de University of Curaçao, Jan Noorduynweg 111, Curaçao.
Maak gebruik van bijgaand aanmeldingformulier en reserveer nu voor deelname aan Information Managing Day 2017.
Kosten voor deelname: NAf. 225,=. Dit bedrag is inclusief OB. Hiervoor krijgt de deelnemer koffie/thee, versnaperingen, een warme maaltijd bij de lunch en de receptie na afloop.
Voor meer informatie kunt u bellen; 736 3658 of 512 0332 of mailen; info@prodocit.com.
Wij hopen ook u te ontmoeten op 12 mei a.s.