Information Managing Day 2017 Bulletin 3

Information Managing Day 2017 is op 12 mei. Dit is de 13e editie van Information Managing Day.
Inctual/Decos Caribbean hebben hun krachten en expertise gebundeld om u samen deze editie van Informationa Managing Day te presenteren. Bedoeling van deze “joint forces” is om een duurzaam en effectief information management te bevorderen.
Het hoofdthema dit jaar is: de rol van information management in een Smart Nation. De manier waarop information management moet kunnen bijdragen aan de realisatie van een Smart Nation. De eisen die gesteld worden aan een duurzaam en beveiligd beheer van informatie.
Raymond Jamanika is een van de inleiders. Titel van zijn presentatie is: Het Caribisch gebied; een regio van slimme naties. Geïnspireerd en gemotiveerd door studie, werkervaringen en voornamelijk liefde voor zijn geboorteland, heeft hij besloten na 17 jaar Europa, samen met zijn gezin terug te keren naar Curaçao. Een Slimme Natie ontwikkelen zal ook wat te verduren krijgen, maar dit zal ons niet moeten beletten om Curaçao nieuw elan te bieden door het eiland te transformeren in een natie waar de bewoners van een hoge levenskwaliteit mogen genieten en waar ondernemers hun activiteiten efficiënt en effectief mogen uitvoeren. Wat heeft een slimme natie te maken met Informatiemanagement? Alles. De gebruiker staat centraal in een Slimme Natie en wordt bediend met slimme en ‘agile’ technologie zodat zijn/ haar habitat naar hun persoonlijke wensen en eisen wordt beleefd. Gedegen informatiebeheer is het middel om dit te bewerkstelligen.
In voorgaande jaren heeft de heer Jamanika zowel de groei als de terugval van de Nederlandse (Europese) economie ervaren en de consequenties van beide situaties ondervonden. Economische groei maakte dat sociaal-maatschappelijke investeringen geen belemmeringen ondervonden maar zorgden er wel voor dat innovatieve en progressieve projecten en/of concepten in de la bleven liggen. “Geen behoefte om zowel financiën als menselijk kapitaal uit te besteden aan oplossingen als de problemen er niet waren”, dacht men. Totdat de zeepbel klapte. De heer Jamanika was betrokken bij het Innovatieplatform. Dit was een platform van vertegenwoordigers van de Nederlandse kenniseconomie die innovatie en ondernemerschap in Nederland wilde stimuleren. Crisis maakt de weg naar nieuwe denkwijzen ruimer. De heer Jamanika is o.a. betrokken bij CINEX als directeur Smart Investment en is ook lid van het ‘Tigerteam Innovatie” van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en bekleedt diverse bestuurlijke functies. Ook is hij aangesteld als liaison voor het project Digitalisering Onderwijs.
Information Managing Day 2017 is dit jaar op 12 mei en vindt plaats in de aula van de University of Curaçao, Jan Noorduynweg 111, Curaçao.
Maak gebruik van bijgaand aanmeldingformulier en reserveer nu voor deelname aan Information Managing Day 2017.
Kosten voor deelname: NAf. 225,=. Dit bedrag is inclusief OB. Hiervoor krijgt de deelnemer koffie/thee, versnaperingen, een warme maaltijd bij de lunch en de receptie na afloop.
Voor meer informatie kunt u bellen; 736 3658 of 512 0332 of mailen; info@prodocit.com.
Wij hopen ook u te ontmoeten op 12 mei a.s.